Historia Wałcza

Na historię Wałcza składają się głównie zmagania polsko-niemieckie. Początkowo pomorski, a później wielkopolski gród, pod koniec XIII w. został opanowany przez Brandenburczyków. W I poł. XV w. powrócił do Polski. W 1426 r. miasto zaszczycił wizytą Władysław Jagiełło. Ważną datą w historii Wałcza był rok 1618, w którym sprowadzili się tutaj jezuici. Czytaj dalej Historia Wałcza