Ruciane Nida

Ruciane-Nida, miasto liczące 5,5 tys. mieszkańców, to jeden z bardziej znanych mazurskich kurortów, a jednocześnie duży ośrodek turystyki wodnej.

Pieniny noclegi

Miejscowość otaczają lasy Puszczy Piskiej. Większą część zabudowy Nidy tworzą niezbyt ładne osiedle bloków i fabryka płyt pilśniowych. Bardziej zagospodarowane turystycznie Ruciane, połączone z Nidą długą bukową aleją Wczasów, rozciąga się przy ul. Dworcowej, stanowiącej drogę przelotową. Mieszczą się przy niej dworzec kolejowy i przystanek PKS. W odległości kilometra na północny wschód od Rucianego znajduje się Guzianka, pod względem administracyjnym także należąca do miasta.

Historia

Krajno noclegi

Na miasto, które z braku centrum i zwartej zabudowy niezbyt na takowe wygląda, składają się dawne wioski, połączone dość niefrasobliwie w 1966 r. Starsza jest Nida, dawna wioska rybacka, która istniała już w 1595 r. Ruciane powstało jako osada przy leśniczówce. Z czasem przy zakładach przetwarzających puszczańskie drewno wzniesiono kolonię domków robotniczych, jednak na wyraźny rozwój tej zagubionej wśród lasów wioski trzeba było poczekać do końca XIX w. Wtedy to dzięki liniom kolejowym uzyskała ona połączenie z Ełkiem, Szczytnem i Mrągowem. Na początku XX w. wieś stała się znanym letniskiem, chociaż, jak pisze Mieczysław Orłowicz w swoim przewodniku, ciszę letniska silnie zagłuszało sąsiedztwo pięciu ogromnych tartaków, suszarni nasion leśnych i smolarni, które przerabiały drewno z Puszczy Jańsborskiej, ściągane tu za pośrednictwem jezior i kanałów.