Łapy

Gmina Łapy położona jest w obrębie trzech mezoregionów: Wysoczyzny Wysokomazowieckiej, Doliny Górnej Narwi oraz Wysoczyzny Białostockiej.
Przez obszar gminy przebiegają ważne trasy komunikacyjne: linia kolejowa Warszawa – Białystok-Kuźnica Białostocka – Grodno oraz drogi Warszawa – Białystok i Rzeszów – Lublin – Białystok.

noclegi w Pieninach

 


Znaczna część gminy znajduje się w obrębie rejonu bagienno-rzecznego, płynącej wieloma korytami Narwi. Meandry rzeki są wymarzonym miejscem do uprawiania turystyki kajakowej. Oprócz tego, rzeka i jej rozlewiska są dogodnym terenem wędkarskim przez cały rok.

Pierwsza wzmianka o terenach dzisiejszych Łap, pochodzi z początku XIII wieku. 

Według legendy powstanie miejscowości wiaże się z szlachcicem Łappą herbu Lubicz, który miał się tu osiedlić. Nazwa Łapy pierwotnie oznaczała szałas myśliwski.

noclegi w Czorsztynie

W XV wieku powstał na dzisiejszych terenach Łap, zaścianek szlachecki. W 1862 roku, przez miasto wybudowano linie kolejową na szlaku Warszawa-Petersburg. 

Przybywali tu robotnicy, rzemieślnicy, szybko zwiększała się liczba ludności. W roku 1870 powstały zakłady naprawy wagonów „Depo”, wybudowane przez firmę francusko – belgijską.

W 1870 roku powstał zakład naprawy taboru kolejowogo, który przyczynił się do rozwoju miasta. 

Miejscowość otrzymała w 1925 roku prawa miejskie.

W czasie okupacji niemieckiej, Łapy zostały zniszczone 
w 80%, były też ogromne straty w ludziach. 
Po wojnie nastąpił dynamiczny rozwój i już w 1954r. Łapy zostały powiatem. 

W latach 60 i 70- tych powstała cukrownia, mleczarnia i szpital.