Kruklanki

Z wakacji w Kruklankach powinni być zadowoleni miłośnicy przyrody i zwolennicy aktywnego wypoczynku. Sympatyczne i bezpretensjonalne letnisko, bez specjalnych „zabytkowych” atrakcji, leży wśród lasów na skraju Puszczy Boreckiej, poprzecinanej licznymi trasami rowerowymi. Przez przepływającą tędy rzekę Sapinę i duże jezioro Gołdopiwo prowadzi szlak kajakowy (ě222).

 noclegi Pieniny

Historia

Osadę lokowaną w 1545 r. zasiedlili Polacy i Litwini. Nazwa wsi wywodzi się od staropruskiego slowa Krauk, od którego wzięła się polska wersja – Kruki. Pod koniec XVI w. powstała tu szkoła. Gdy w XVII w. wybudowano młyn, pojawiła się jeszcze inna nazwa Szumiwoda. Żeby zakończyć onomastyczną historię miejscowości, trzeba nadmienić, że przed wojną nosiła ona nazwę Kruglanken. W pierwszej połowie XIX w. w tutejszym kościele pastorem był Jan Jakub Stern, bliski współpracownik Gustawa Gizewiusza. W czasie I wojny światowej w pobliżu zatrzymała się ofensywa wojsk rosyjskich i wieś została częściowo zniszczona. Po ostatniej wojnie w Kruklankach i okolicy pojawiło się wielu nowych mieszkańców, Polaków narodowości ukraińskiej, przesiedlonych w ramach Akcji „Wisła” z południa kraju.

Atrakcje

noclegi Krajno

W centrum wsi stoi kościół z niskim korpusem przykrytym dwuspadowym dachem. Pośrodku fasady wyrasta wieża ozdobiona schodkowymi szczytami. Ostrołukowe wejście prowadzi do wnętrza typowej wiejskiej świątyni z kolebkowym sklepieniem. W podłogę wmurowano płytę nagrobną rodziny szlacheckiej von Gansen, której członkowie zmarli w czasie epidemii dżumy na początku XVIII w.