Grajewo

Grajewo to miasto i gmina w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim.

Grajewo, położone przy dolinie rzeki Ełk (Łek), powstało w XV wieku z inicjatywy księcia mazowieckiego, wielkiego kolonizatora Mazowsza, Janusza I.

noclegi w Pieninach

 

W 1426 roku książę Janusz po raz pierwszy wymienił nazwę książęcej wsi Graywa przy okazji nadania w niej wójtostwa Boguszowi z Lachowstoku.

Wiadomo, że jeszcze w XV wieku w osadzie założono młyn, a Jan z Białowieży (nadworny księcia Kazimierza III i starosta biskupich dóbr pułtuskich, posiadający na tych terenach znaczny majątek)otrzymał 23.XI.1472 roku ziemie w granicach których znajdowało się Grajwo.

Wzrost zaludnienia spowodował, że zaczął się tworzyć na tym terenie nieduży ośrodek handlu i produkcji rzemieślniczej. Z czasem Stanisław, Jan i Jakub Grajewscy wystarali się u króla Zygmunta Starego o prawo miejskie dla swojej wsi (1540 rok). Król nadał Grajwom praw

noclegi w Czorsztynie

o magdeburskie, ustanowił wójtostwo i zezwolił na dwa jarmarki.

Pod koniec XVII w. zaczął się powolny rozwój Grajewa. 
W 1695 r. król Jan III Sobieski nadał prawo odbywania dodatkowo jeszcze jednego targu, a August II na nowe jarmarki.
Ludność zajmowała się rolnictwem i rzemiosłem.

W 1818 założono tutaj fabrykę świec i mydła. Handlowano głównie bydłem i końmi oraz wyrobami bednarskimi.

W 1870 roku miastu odebrano prawa miejskie – powodem był udział mieszkańców w powstaniu styczniowym.