Biskupia Kopa

Biskupia Kopa (890 m) jest najwyższym szczytem Gór Opawskich. Stoi tu schronisko PTTK Pod Biskupią Kopą.

Budowę schroniska podjęto w odpowiedzi na apel władz głuchołaskiego samorządu, kiedy po utworzeniu państwa czechosłowackiego w 1918 r. korzystanie z bazy turystycznej na Morawach stało się nieco utrudnione. Pierwsze schronisko pod szczytem Biskupiej Kopy stanęło w 1925 r. w wyniku „czynu społecznego” miejscowych patriotów. Dwa lata później obiekt przebudowano na to, czym w zasadzie jest do dziś. Turyści chwalą sobie atmosferę schroniska (nie wspominając już o urodzie miejsca), a internetowe recenzje z pobytu w nim opatrują wymownym znaczkiem :-)…