Zabytki Kalisza

– Romańska kolegiata Św. Pawła, dzielnica Zawodzie (Kaliski Gród Piastów) – prastara świątynia z połowy XII wieku nie dotrwała do naszych czasów, ale w 2007 roku zrekonstruowano jej przyziemie, pochowani tu zostali Mieszko Mieszkowic i fundator Mieszko III Stary

– Kościół Św. Wojciecha i Św. Stanisława Biskupa – jeden z najstarszych kościołów jezuickich w Polsce, zbudowany w XVI wieku, od XX wieku kościół garnizonowy

Władysławowo Noclegi

 

– Park Miejski, aleja Walecznych – urokliwy park sporych rozmiarów, który kryje cerkiew i piękny budynek Teatru

Kaliski Gród Piastów
W dzielnicy Zawodzie w Kaliszu powstał w 2007 roku rezerwat archeologiczny Kaliski Gród Piastów, w którym można oglądać pozostałości i rekonstrukcje elementów wczesnośredniowiecznego grodu, jaki tu niegdyś stał. To ciekawe miejsce jest oddziałem Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Obok grodu stoi też drewniany kościół Św. Wojciecha z 1798 roku.

Dąbki Noclegi

Zabytki Kalisza

Baszta Dorotka, pl. Św. Józefa – ciekawy fragment średniowiecznych murów miejskich, stojący obok kolegiaty, murowana baszta dobrze widoczna jest od strony parku miejskiego

– Kolegiata Wniebowzięcia NMP, pl. Św. Józefa – kościół z XIV wieku, przebudowany później w stylu barokowym, obecnie jest to bazylika mniejsza – sanktuarium narodowe Św. Józefa z Nazaretu z obrazem Świętej Rodziny, przed którym w czerwcu 1997 roku modlił się papież Św. Jan Paweł II

Karwia Noclegi

– Katedra Św. Mikołaja w Kaliszu, ul. Kanonicka 5 – gotycka świątynia, która po licznych przebudowach reprezentuje różne style

– Mury miejskie, pl. Św. Józefa – ładnie zachowany fragmeny murów przylega do Baszty Dorotki

– Ratusz w Kaliszu, Rynek – piękna, okazała neorenesansowa budowla stojąca pośrodku głównego placu miasta

Noclegi Jastrzębia Góra

Kalisz

Od 1314 do II rozbioru Polski Kalisz był stolicą województwa kaliskiego. Od XVI wieku do pierwszej połowy XVIII wieku był miejscem obrad sejmików elekcyjnych województwa kaliskiego. Następnie został stolicą departamentu kaliskiego w Księstwie Warszawskim, w Królestwie Polskim stolicą województwa (do 1837), później (w latach 1837–1845 i 1867–1918) stolicą guberni. W latach 1975–1998 był stolicą województwa kaliskiego.

Dąbki Noclegi

Zabytki Piły

Muzeum Stanisława Staszica (ul. Browarna 18)
Niewielki, skromny domek, w którym prawdopodobnie urodził się w roku 1755 ks. Stanisław Staszic – wybitny mąż stanu, polityk i uczony. Budynek zniszczony w wyniku drugiej wojny światowej, odbudowany po wojnie, obecny kształt, zbliżony do pierwotnego, otrzymał w roku 1986.W muzeum znajduje się ekspozycja pamiątek związanych z Jego życiem i wieloraką działalnością publiczną, zbiór Jego książek i ich tłumaczeń oraz mebli i obrazów z epoki. Muzeum prowadzi ożywioną pracę naukową, edukacyjną i wystawienniczą.

Noclegi w Łebie

Zabytki Piły

Kościół p.w. świętej Rodziny (ul. Jana Bosko 1)
Neobarokowy, zbudowany w latach 1912-15, trójnawowy, ze sklepieniami kolebkowymi, zdobionymi malowidłami utrzymanymi w stylu barokowym, przedstawiającymi sceny z życia Świętej Rodziny. Nad fasadą kościoła z interesującym portalem górują dwie wieże, zwieńczone hełmami z latarniami.

Noclegi w Helu

Muzeum Okręgowe (ul. Browarna 7)
Gromadzi obiekty z przeszłości miasta i okolic, organizuje wystawy. Stała ekspozycja obejmuje wyposażenie wnętrz mieszczańskich od l połowy XVII w. do l połowy wieku XX. Prowadzi również działalność wydawniczą i organizuje badania archeologiczne. Mieści się w willi włoskiej – siedzibie przedwojennego Konsulatu RP.

Krynica Morska Noclegi

Zabytki Piły

Kościół p.w. św. Stanisław Kostki (ul. Browarna 13)
Położony w centrum miasta, na wschodnim brzegu rzeki Gwdy jest najstarszym, zachowanym obiektem sakralnym w Pile. Kościół wybudowano w stylu neogotyckim, w latach 1895-96, staraniem gminy ewangelickiej. W górnej części jego okien zachowały się charakterystyczne witrażowe rozety.

Jastarnia Noclegi

Kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego (ul. Ludowa 10)
Zbudowany w latach 1929-1930 wg projektu architekta Hansa Herkommera ze szkoły Bauhaus. Obiekt swoim katakumbowym wnętrzem oraz uproszczoną nowatorską formą architektoniczną, przypominającą wyglądem wczesny styl romański, nawiązuje do wiodącego w latach 30-tych stylu awangardowego budownictwa sakralnego. Kościół słynie z największego w Europie, drewnianego krucyfiksu, wykonanego z jednego kawałka drewna, o wysokości 7 m. Ściany we wnętrzu ozdobione są ciekawymi malowidłami, przedstawiającymi poszczególne sceny Drogi Krzyżowej. W przedsionku znajduje się tablica upamiętniająca Polaków, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Obszerna plebania Domu Zakonnego oraz stylowe krużganki wraz z dziedzińcem, tworzą w całości ciekawy architektonicznie kompleks zabudowy klasztornej.

Jurata Noclegi

Piła

Miasto w północno-zachodniej Polsce, siedziba powiatu pilskiego. Położone na pograniczu Pojezierza Wałeckiego i Pojezierza Krajeńskiego, nad Gwdą, około 11 km powyżej jej ujścia do Noteci. Miasto rozwinęło się z niewielkiej osady rybackiej położonej nad dolną Gwdą, wśród lasów. Prawa miejskie najprawdopodobniej otrzymało w XV wieku, w 1513 przywileje te zostały potwierdzone przez króla Zygmunta I Starego.

Noclegi w Chałupach

W wyniku 1. rozbioru Polski miasto stało się częścią Królestwa Prus i pozostało po niemieckiej stronie granicy po I wojnie światowej. W 1945 Piłę ogłoszono miastem-twierdzą i włączono w skład umocnień Wału Pomorskiego.
Pierwsza wzmianka o nazwie Piła pochodzi z roku 1451 i odnosi się do lokalnego młyna. Najpóźniej w XVI wieku nazwa została przeniesiona na całą osadę, która do tego czasu stała się już miastem królewskim. Nazwa ma genezę kulturową i wywodzi się od rzeczownika pospolitego piła „narzędzie do cięcia” ‹ psł. *pila. Oboczna forma Pieła pojawia się w 1580. Taki wokalizm jest typowy dla gwar krajniackich. Nazwa niemiecka – Schneidemühl – ma zbliżoną semantykę, formalnie jest to złożenie tematu czasownikowego schneid- „ciąć” z tematem rzeczownikowym Mühle „młyn”, z charakterystyczną dla pomorskich dialektów dolnoniemieckich synkopą wygłosowej samogłoski.

Kuźnica Noclegi

Atrakcje w Ostrowie

– Stolik Burmistrza Rowińskiego, Rynek – pomnik poświęcony burmistrzowi Stefanowi Rowińskiemu stanął w 2009 roku przed Ratuszem, nawiązuje do modnych ostanio pomników – ławeczek,
– Park Kultury i Wypoczynku Piaski-Szczygliczka, ul. Limanowskiego, ul. Plażowa – park z atrakcyjnym zalewem znajduje się w północnej części miasta,
– Park Miejski, ul. Piłsudskiego, ul. Ledóchowskiego,
– Park Bracki.

Noclegi we Władysławowie

Zabytki Ostrowa Wielkopolskiego

– Zabytkowy układ urbanistyczny miasta pochodzący z początku XVIII wieku,
– Ratusz, Rynek – XIX-wieczna budowla o cechach neobarokowych, dawna siedziba władz miasta, dziś mieści restaurację oraz Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
– Kościół rzymskokatolicki NMP Królowej Polski i ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy, ul. Królowej Jadwigi – tzw. Mały Kościółek to ładna budowla szachulcowo-murowana, jest ciekawostką, bowiem nalezy obecnie do katolików, ale odbywają się też nabożeństwa ewangelickie,

Noclegi Jastrzębia Góra

– Konkatedra Św. Stanisława Biskupa, pl. Rowińskiego – okazała budowla w stylu neoromańskim,
– Nowa Synagoga, ul. Raszkowska 21 – jedyna zachowana w Polsce bożnica w stylu neomauretańskim, obecnie placówka kulturalna,
– Stary Cmentarz, ul. Wrocławska/pl. Bankowy – jeden z najstarszych czynnych cmentarzy w Polsce, starszy od Powązek w Warszawie i Cmentarza Rakowickiego w Krakowie, powstał w 1782 roku.

Chłapowo Noclegi

Ostrów Wielkopolski

Miasto na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Ołobokiem, w Kaliskiem, jeden z dwóch głównych ośrodków aglomeracji kalisko-ostrowskiej i Kalisko-Ostrowskiego Okręgu Przemysłowego, siedziba powiatu ostrowskiego i gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski. Patronem miasta jest św. Stanisław ze Szczepanowa. Od 1993 obchodzone 10 listopada jest Święto Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w rocznicę wydarzeń tzw. Republiki Ostrowskiej.

Dąbki Noclegi

Ostrów Wielkopolski leży w południowej Wielkopolsce, w środkowej części Niziny Południowowielkopolskiej, w południowej części Wysoczyzny Kaliskiej, na północno-zachodnich stokach Wzgórz Wysockich.
Północna część miasta położona jest nad lewym dopływem Prosny – Ołobokiem, której prawym dopływem jest w całości przepływający w granicach miasta ciek – Struga Ostrowska. W części południowo-zachodniej Ostrowa Wielkopolskiego znajduje się strefa źródłowa prawobrzeżnych dopływów Baryczy oraz dział wodny między dorzeczami Odry i Warty.

Karwia Noclegi